Image Description

เรียนแจ้งลูกค้าอีแอนด์แอลทุกท่าน แจ้งวันหยุดออฟฟิศประจำเดือนพฤษภาคม วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เนื่องในวันวิสาขบูชา และเดือนมิถุนายน วันที่พฤหัสบดี 3 มิถุนายน 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี ออฟฟิศจะปิดให้ทำการและงดส่งสินค้าในวันดังกล่าว

.